A Császári és Királyi közös Hadsereg
és a Magyar Királyi Honvédség egészségügyi anyagai

 

Új KuK MKH Fotók Linkek Kapcsolat Keresem

 

 

 

Kezdőlap

 

Az alábbi írást egy sajnálatos gyűjtői tévedés eloszlatása miatt hoztam létre a honlapon.


Nevezetesen, hogy az Osztrák - Magyar Monarchiában illetve a Magyar Királyságban a híradó alakulatok részére rendszeresített úgynevezett "dobozhallgató" táskát többen keverik, a magyar és a cseh sebesültvivő kötszertáskákkal.

Előre bocsátom, hogy én nem vagyok járatos a híradó eszközök mintaszámaiban és egzakt elnevezésében, ezért az ilyen jellegű szakszavak és mintaszámok használatától tartózkodtam az írás készítésekor.

A két leírás elkészítését nem kioktatásnak szánom, csupán azt szeretném, ha sikerülne tisztábban látni a magyar szakfelszerelések terén, ugyanis az ezekről elérhető szakirodalom itthon csekély, és az emiatti téves következtetéseket, tévedéseket remélhetőleg segít  "kikoptatni" a köztudatból!

 

 

Az Osztrák - Magyar monarchiabeli dobozhallgató táskáról:

A táskáról hivatalos szabályzati anyagban csak egy kétdimenziós rajz létezik, sajnálatos módon sem szöveges leírás, sem méretek nem találhatóak róla. Azonban több archív fotón szerencsére jól megfigyelhetőek a részletei, ami miatt NEM lehet összekeverni a majd lentebb bemutatott cseh egészségügyi övtáskával.

A szabályzati rajz:

Sajnos ez a rajz pontosan szemből ábrázolja a táskát, csupán két részlet segíthet beazonosítani, ám ebből az egyik részlet vezetett a bevezetőben leírt sajnálatos tévedés kialakulásához is.
A rajzon látható, hogy a táska fedelének lezárását szolgáló bőrfül, a táska fedeléhez, kör alakú varrással van rögzítve.

Érdekes módon ugyanezt a megoldást használták egy cseh egészségügyi táska fedelén is.
Mivel itthon a cseh felszerelési tárgyakról még annyit sem tudunk mint a híradó szakfelszerelésekről, így egyenes út vezetett a tévedéshez.

A cseh egészségügyi övtáska képei egy régi, internetes aukcióból:

        

A képeket felületesen megnézve valóvan azt gondolhatjuk, hogy ez lehet a rajzon szereplő táska, még mintha egy Monturdepot pecsét is látszana rajta, ami ismét csak a KuK eredetet igazolná, valamint ez is egy övre fűzhető táska.
Belepróbálva a táskához rendszeresített eszközöket, mivel azok kényelmesen beleférnek, így ezt is további bizonyítéknak vélhetnénk.

Vegyük jobban szemügyre a táska fedelének belső oldalán található bélyegzőket:

Képszerkesztő programmal kissé megerősítve a részleteket jól kivehető egy "többlépcsős" bélyegzőlenyomat, amely valóban hasonlít az Osztrák-Magyar katonai átvevő bélyegzésre, egy ZS1 bélyegzés, középen egy kivehetetlen ovális pecsét, valamint egy kézzel beleírt ELEMÉR keresztnév.

 

Cáfolat:

1. Ha jobban összevetjük a szabályzatban található rajzzal a fenti képeket, szembetűnő, hogy a rajz, a fedél táskára hajló részét sokkal szélesebbnek ábrázolja, legalább másfélszer szélesebbnek, mint ezen az övtáskán ahogy szabták.
De ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket egy kétdimenziós, gyenge minőségű rajz alapján.

2. Írtam két cseh militaria webshopnak is. Az egyik címről érkezett is válasz, mely igazolta, hogy a fenti táskáról nekik küldött fotók egy, a első cseh  köztársaság idejéből származó, egészségügyi övtáskáról készültek.

3. A bélyegzők:

A fenti táska belső oldalán látható bélyegzések szintén a cseh eredetet bizonyítják, ugyanis ez a bélyegző, ami a táskában látható, nem császári kétfejű sast ábrázol, és nem összekeverendő a monturdepot bélyegzéssel:

Balról - jobbra látható a montázson a fenti táska bélyegzője, egy hivatalos monturdepot bélyegző valamint a táskában is látható cseh oroszlános "átvevőbélyegzés".

A ZS1 bélyegzés:
Tovább kutatva egy külföldi gyűjtőtárs segített "feloldani" ezt a jelzést is.
Jelentése Zdravotnícke Služby, amely "egészségügyi szolgáltatást" jelent, az 1-es szám pedig "kerületet" (mint régió, stb).

4. További, ugyanilyen táska bélyegzőképek külföldi gyűjtőtársaktól:

    Jól megfigyelhetőek a cseh bélyegzések.

5. Ennek az övtáskának a méretei:

18cm x 9cm x 10,5cm. Ahol a 10,5cm a táska "magassága", a 9cm pedig a táska elő és hátlapjának a távolsága, ha úgy tetszik, mélysége.
Ezeknek a méreteknek a következő archív fotók kapcsán lesz jelentősége.

6. Archív képek.

 Ezen az első képen egyből kiválóan látható a táska kialakítása, a köralakú varrással és, hogy az elő és hátlap távolsága csak körülbelül a FELE, a fenti táska hasonló helyen mért méretének (9cm).

 Itt több darab is megfigyelhető az eredeti Osztrák - Magyar monarchiabeli dobozhallgató övtáskából. Nem csak a fedél látható felülről, hanem oldalról is kiválóan látszik. Szintén egyértelmű a méretbeli különbség.

 Egy újabb kiváló frontfotó, amelyen az is megfigyelhető, hogy a táska fedelének oldalsó pereme nem egyenes volt, mint a fenti cseh táskáé, hanem ívelt.

 Végül még egy kép használat közben.

 

Remélem a fentebb bemutatott bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy a többek által KuK dobozhallgató táskának tartott táska valójában egy korban későbbi hadiipari termék, és az eredeti KuK táska más méretekkel és kialakítással bír!

Hogy hogyan kerülhetett ilyen táska Magyarországra, magyar keresztnévvel a belső oldalán?
Valószínűleg a felvidéki bevonulás után elfoglalt cseh raktárak anyagát felhasználva. Ahogy van erre példa kenyérzsákok és zubbonyok kapcsán is!

Időről -időre felbukkan német aukciós oldalakon is, mivel a Harmadik Birodalom bekebelezett Csehszlovákiából 1938-ban egy részt, így Németországba is kerültek ilyen táskák jócskán. A németek még ellátták egy S vagy K beütéssel a külső oldalon (Sanitäter/Krankenträger), illetve arra is láttam példát, hogy a fedél belső oldalára a felhasználásnak megfelelő tartalomjegyzéket ragasztottak.

A leírásban felhasznált fotók egy része itthoni és külföldi gyűjtőtársaktól származik, ezúton is köszönet érte!
A többi internetes aukciókból lett lementve, valamint a Bildarchiv Austria internetes adatbázisából valók.

 


A Magyar Királyi Honvédségben használt dobozhallgató övtáska.

A második világháborúban még (archív fotókra támaszkodva) használta a magyar hadsereg az első világháborús híradástechnikát is, de mellete megjelent egy újabb kivitelű, talán picivel kisebb dobozhallgató övtáska.

Szintén van róla szabályzati rajz:

Ez az ábrázolás már annyival szerencsésebb, hogy a táska nem csak szemből figyelhető meg, hanem tisztán látható az oldala is, és a méretének arányai.
Itt a lezáró fül varrása már nem kör alakú.

Archív fotók:

 Ezen a másodikon tisztán azonosítható a szabályzati rajzzal, ugyanis minden jellegzetes részlet megfigylehető rajta.

Egy szép eredeti példány egy gyűjtőtárs gyűjteményéből:

        

Ez a hibátlan táska teljesen egyezik a szabályzatban található rajzzal valamint az archív felvételekkel is.
A tartalmához szükséges belső elválasztók is jól megfigyelhetőek, valamint a táska előlapján a koronás átvevő bélyegző.

Erről a táskáról többet nem is szeretnék szólni, bemutatását csak azért tartottam szükségesnek, mert többen magyar egészségügyi övtáskának vélik/tartják.

Övtáskának övtáska, magyar is, bőrből is van, de ez egy teljesen más szakfelszerelési tárgy. :)

A magyar sebesültvivő kötszertáskák bemutatásra kerültek itt a honlapon, hála Istennek több szép állapotú darab is van itthon Magyarországon magángyűjteményekben.
Méretében és kialakításában elég nehéz összetéveszteni egy ilyen kisebb, laposabb belül osztott táskával.

http://www.szanitec.hu/mkh/sebvktaskmkh1.htm

http://www.szanitec.hu/mkh/sebvktaskmkh2.htm

A leírásban található képek egy része gyűjtőtársaktól származik, itt is köszönöm a segítséget!
Az achív fotók a fortepanról és egy régi online aukcióból származnak.